Onsdagsmøde > Historiker Steffen Heiberg: Christian IV

14.02.2018 kl. 14:00 - 16:00

Foredrag med kaffebord i menighedssalen "Ubåden".
Gratis adgang.

Med udgangspunkt i den nye udgave af biografien om Christian IV fortæller Steffen Heiberg om kongerækkens måske mærkeligste personlighed. Alle kender kongens bygninger: Frederiksborg, Rosenborg, Rundetårn, Børsen, Nyboder, Holmens Kirke osv., der fortæller om hans ambitioner og forståelse af sin rolle som konge. Men når vi kan komme tættere på Christian IV end omtrent nogen anden dansk konge skyldes det især, at vi fra hans hånd har bevaret ikke mindre end 3000 breve, der uden nåde afslører hans stærke og svage sider. Som politiker kunne han være realistisk og vidtskuende, men han kunne også gøre sig illusioner og være utilgængelig for andres gode råd. Prestigebehov og mangel på fleksibilitet gjorde, at situationen let kom ud af kontrol, modgang blev til katastrofer. Hans liv blev et drama, der for altid ændrede Danmarkshistorien. Men vi skal naturligvis også høre om kærlighed og det turbulente ægteskab mellem Christian IV og Kirsten Munk, der endte i et opgør af nærmest Bergmanske dimensioner.

For landet som helhed var hans regering en katastrofe, men for København var det anderledes. Oprustningen betød store profitter for de rige københavnske borgere og lagde grunden til en politisk alliance, der var en vigtig årsag til, at Christian IV’s søn Frederik III i 1660 kunne gennemtrumfe enevælden med hjælp fra borgerskabet. Holmens Kirke er et storslået vidnesbyrd om Christian IV’s ambitioner og om relationerne mellem kongen og københavnerne.

<- Tilbage

Siden Christian IV i 1619 ombyggede Frederik II’s gamle ankersmedje til kirke, har Holmens Kirke fungeret både som almindelig sognekirke og som kirke for Søværnet. Det sidste er ydermere symboliseret ved, at Holmens Kirke som den eneste kirke i Danmark ligger direkte ud til vand.

Som kirke i hjertet af København danner Holmens Kirke ramme om såvel gudstjenester som kirkelige handlinger og andre aktiviteter, koncerter, begivenheder i Kongehuset og markeringen af forskellige nationale mærkedage.

< Klik på billedet for at se flere og for at se billedet i stor udgave

BESØGENDE

Holmens Kirke er åben:
Mandag, onsdag, fredag og lørdag kl. 10-16
Tirsdag og torsdag kl. 10-15.30
Søn- og helligdage kl. 12-16
(der tages forbehold for lukning på grund af kirkelige handlinger)


Bidrag til Holmens Kirkes menighedspleje kan indbetales på
bankkonto: 3001 3027570
eller MobilePay: 2222 8228


Kirkens adresse:
Holmens Kirke
Holmens Kanal 21
1060 København K
Tlf: 3313 6178
hb@km.dk

Holmens kirkegårdskontor
Øster Farimagsgade 46
2100 København Ø
Tlf: 2222 7180
kirkegaarden@holmenskirke.dk