Onsdagsmøde > Professor Mogens Müller: En ny måde at læse evangelierne på?

09.05.2018 kl. 14:00 - 16:00

Foredrag med kaffebord i menighedssalen Ubåden. Gratis adgang.

Traditionelt har man forstået Det Nye Testamentes fire evangelier som stort set selvstændige vidnesbyrd om Jesus, hans gerning og skæbne. For længe siden har man dog opgivet forestillingen om, at evangelieforfatterne skulle have været øjenvidner. Desuden er det blevet almindeligt accepteret, at Markus-evangeliet er det tidligste og har ligget til grund for dem, der skrev Matthæus- og Lukas-evangeliet. Det lægger den tanke nær, at de senere evangelier i det hele taget er ’genskrivninger’, dvs. redigerede udgaver af deres forgænger eller forgængere. Således kan der argumenteres for, at rækkefølgen er: Markus-, Matthæus-, Johannes- og Lukas-evangeliet, hvor det sidste tilmed også indbefatter aposteltiden med sin fortsættelse, Apostlenes Gerninger. Det indbyder alt sammen til at læse evangelierne som skrifter, der er skrevet af kreative teologer.

<- Tilbage

Siden Christian IV i 1619 ombyggede Frederik II’s gamle ankersmedje til kirke, har Holmens Kirke fungeret både som almindelig sognekirke og som kirke for Søværnet. Det sidste er ydermere symboliseret ved, at Holmens Kirke som den eneste kirke i Danmark ligger direkte ud til vand.

Som kirke i hjertet af København danner Holmens Kirke ramme om såvel gudstjenester som kirkelige handlinger og andre aktiviteter, koncerter, begivenheder i Kongehuset og markeringen af forskellige nationale mærkedage.

< Klik på billedet for at se flere og for at se billedet i stor udgave

BESØGENDE

Holmens Kirke er åben:
Mandag, onsdag, fredag og lørdag kl. 10-16
Tirsdag og torsdag kl. 10-15.30
Søn- og helligdage kl. 12-16
(der tages forbehold for lukning på grund af kirkelige handlinger)


Bidrag til Holmens Kirkes menighedspleje kan indbetales på
bankkonto: 3001 3027570
eller MobilePay: 2222 8228


Kirkens adresse:
Holmens Kirke
Holmens Kanal 21
1060 København K
Tlf: 3313 6178
hb@km.dk

Holmens kirkegårdskontor
Øster Farimagsgade 46
2100 København Ø
Tlf: 2222 7180
kirkegaarden@holmenskirke.dk