Dåb

For at blive døbt i Holmens Kirke skal man bo i sognet, have tilknytning til Søværnet eller på anden måde være knyttet til kirken.

Hvis man ønsker at blive døbt eller at få et barn døbt henvender man sig til kordegnekontoret for at aftale, hvilken søn- eller helligdag man ønsker dåben. Præsten kontakter jer et par uger i forvejen for at aftale en personlig samtale.

Hvis dåben og navngivelsen falder sammen skal man meddele navnene. Desuden skal man oplyse navn og adresse på 2-5 faddere, som alle skal være døbt.

 

Fødselsanmeldelse

Når et barn er født, udstedes en fødselsanmeldelse sammen med personlige attester, som skal afleveres på kordegnekontoret, når man anmelder den nyfødte. Inden seks måneder skal barnet navngives. Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives, og dette finder også sted på kordegnekontoret, hvorfra man kan rekvirere den formular, som skal udfyldes med barnets navne.

Når barnet er døbt eller navngivet meddeler kordegnen dette til folkeregistret, som derefter sender barnets personnummerbevis.
Kordegnen kan oplyse om evt. tvivlsspørgsmål med hensyn til navnelovgivningen og rådgiver gerne.

Siden Christian IV i 1619 ombyggede Frederik II’s gamle ankersmedje til kirke, har Holmens Kirke fungeret både som almindelig sognekirke og som kirke for Søværnet. Det sidste er ydermere symboliseret ved, at Holmens Kirke som den eneste kirke i Danmark ligger direkte ud til vand.

Som kirke i hjertet af København danner Holmens Kirke ramme om såvel gudstjenester som kirkelige handlinger og andre aktiviteter, koncerter, begivenheder i Kongehuset og markeringen af forskellige nationale mærkedage.

< Klik på billedet for at se flere og for at se billedet i stor udgave

BESØGENDE

Holmens Kirke er åben:
Mandag, onsdag, fredag og lørdag kl. 10-16
Tirsdag og torsdag kl. 10-15.30
Søndage kl. 12-16
Højtider og andre helligdage: 12-14
(der tages forbehold for lukning på grund af kirkelige handlinger)


Bidrag til Holmens Kirkes menighedspleje kan indbetales på
bankkonto: 3001 3027570
eller MobilePay: 2222 8228


Kirkens adresse:
Holmens Kirke
Holmens Kanal 21
1060 København K
Tlf: 3313 6178
hb@km.dk

Holmens kirkegårdskontor
Øster Farimagsgade 46
2100 København Ø
Tlf: 2222 7180
kirkegaarden@holmenskirke.dk