Præster
Holmens provst Ejgil Bank Olesen
Havnegade 35, 1058 København K
Tlf. 3315 4245. E-mail: ebo@holmenskirke.dk
Kontor: Nyhavn 22, 1. sal, 1051 København K
Træffes bedst tirsdag-fredag på tlf. 3311 3740

Sognepræst Peter Thyssen
Borgergade 101, 1300 København K
Tlf. 3336 1373. E-mail: thyssen@holmenskirke.dk
Træffes bedst mandag-torsdag på tlf. 3336 1373

Sognepræst Anna Mejlhede
Gammelvagt 2, 1312 København K
Tlf. 3391 9933. E-mail: anme@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag på tlf. 3391 9933

Sognepræst Helene Dam
Diskovej 15, 3390 Hundested
Tlf. 2332 8818. E-mail: hd.stift@city.dk

Organister
Organist og kantor Jakob Lorentzen
Tlf. 2148 8765. E-mail; jakoblorentzen@gmail.com

2. Organist Morten Bech
Tlf. 2222 8226. E-mail: bech@holmenskirke.dk

Administrator for kantoratet

Ditte Højgaard Andersen

ditteholmens@gmail.com

Kordegn
Helle Bjørn
Tlf. 3313 6178 mandag-fredag 9.00-13.00. E-mail: hb@km.dk

Kirketjenere
Adam Vinten
Marianne Linde Jensen
Kirketjenerne træffes på tlf. 2222 8227 i kirkens åbningstid

Kirke- og kulturmedarbejder
Marianne Qvist Hammer Reynolds
Tlf. 2222 8231. E-mail kirkekultur@holmenskirke.dk

Holmens kirkegårdskontor
Østre Farimagsgade 46, 2100 København Ø
Kirkegårdskontoret er åbent mandag-fredag kl. 10-14
Tlf. 2222 7180. E-mail: kirkegaarden@holmenskirke.dk
Konstitueret kirkegaardsinspektør Ole Vestbirk
Tlf. 2222 7181. E-mail: ov@holmenskirke.dk

Menighedsrådet

Formand
Kaptajnløjtnant Kasper Ladegaard
E-mail: Kasper_ladegaard@hotmail.com

Næstformand
Advokat Kirsten Kierkegaard

Øvrige medlemmer
Læge Lisbet Vandvig
Museumsinspektør Jakob Seerup
Orlogskaptajn Michael Bager(orlov)
Økonom Steen Hau Mortensen
Ph.d. Marie Koch
samt kirkens præster

Stedfortrædere
Advokat Jørn Nedergaard
Musikkonsulent Annelise Lassen
Direktør og reserveofficer Christian Greulich Meinertz
Kommandørkaptajn Lars Georg Christensen

Kirkeværge
Advokat Axel Kierkegaard
Tlf. 3341 4141

Siden Christian IV i 1619 ombyggede Frederik II’s gamle ankersmedje til kirke, har Holmens Kirke fungeret både som almindelig sognekirke og som kirke for Søværnet. Det sidste er ydermere symboliseret ved, at Holmens Kirke som den eneste kirke i Danmark ligger direkte ud til vand.

Som kirke i hjertet af København danner Holmens Kirke ramme om såvel gudstjenester som kirkelige handlinger og andre aktiviteter, koncerter, begivenheder i Kongehuset og markeringen af forskellige nationale mærkedage.

< Klik på billedet for at se flere og for at se billedet i stor udgave

BESØGENDE

Holmens Kirke er åben:
Mandag, onsdag, fredag og lørdag kl. 10-16
Tirsdag og torsdag kl. 10-15.30
Søn- og helligdage kl. 12-16
(der tages forbehold for lukning på grund af kirkelige handlinger)


Bidrag til Holmens Kirkes menighedspleje kan indbetales på
bankkonto: 3001 3027570
eller MobilePay: 2222 8228


Kirkens adresse:
Holmens Kirke
Holmens Kanal 21
1060 København K
Tlf: 3313 6178
hb@km.dk

Holmens kirkegårdskontor
Øster Farimagsgade 46
2100 København Ø
Tlf: 2222 7180
kirkegaarden@holmenskirke.dk