Holmens Kirkes menighedsråd

Formand
Kaptajnløjtnant Kasper Ladegaard
E-mail: formand@holmenskirke.dk

Næstformand
Orlogskaptajn Michael Bager

Øvrige medlemmer
Advokat Kirsten Kierkegaard
Læge Lisbet Vandvig
Økonom Steen Hau Mortensen
Ph.d. Marie Koch
samt kirkens præster

Kirkeværge
Advokat Uffe Bøgelund Jensen
E-mail: ubj@gorrissenfederspiel.com

Stedfortrædere
Advokat Jørn Nedergaard
Musikkonsulent Annelise Lassen
Direktør og reserveofficer Christian Greulich Meinertz
Kommandørkaptajn Lars Georg Christensen

Siden Christian IV i 1619 ombyggede Frederik II’s gamle ankersmedje til kirke, har Holmens Kirke fungeret både som almindelig sognekirke og som kirke for Søværnet. Det sidste er ydermere symboliseret ved, at Holmens Kirke som den eneste kirke i Danmark ligger direkte ud til vand.

Som kirke i hjertet af København danner Holmens Kirke ramme om såvel gudstjenester som kirkelige handlinger og andre aktiviteter, koncerter, begivenheder i Kongehuset og markeringen af forskellige nationale mærkedage.

< Klik på billedet for at se flere og for at se billedet i stor udgave

BESØGENDE

Holmens Kirke er åben:
Mandag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag kl. 10-16
Tirsdag kl. 10-15.30
Søndage kl. 12-16
Højtider og andre helligdage: 12-14
(der tages forbehold for lukning på grund af kirkelige handlinger)


Bidrag til Holmens Kirkes menighedspleje kan indbetales på
bankkonto: 3001 3027570
eller MobilePay: 65 15 53.


Kirkens adresse:
Holmens Kirke
Holmens Kanal 21
1060 København K
Tlf: 3313 6178
hb@km.dk

Holmens kirkegårdskontor
Øster Farimagsgade 46
2100 København Ø
Tlf: 2222 7180
kirkegaarden@holmenskirke.dk