Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020

Der afholdes valg til Holmens Kirkes menighedsråd 15. september 2020.

I den forbindelse afholdes

ORIENTERINGSMØDE den 11. august 2020 kl. 19.30 i kirken.

På mødet orienteres om menighedsrådets arbejde og reglerne for valgforsamlingen. 

Valget foregår ved

VALGFORSAMLING den 15. september 2020 kl. 19.00 i kirken.

Valgbare og stemmeberettigede er:

1.      Medlemmer af den danske folkekirke tilhørende Holmens sogn, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen

2.      Til Holmens sogns menighed i København henhører personer med tilknytning til Søværnet såfremt de er bosiddende i København, Frederiksberg eller Gentofte kommuner og medlemmer af den danske folkekirke:

a.      Tjenstgørende militært personel med ægtefæller og hjemmeværende børn

b.      Personel i Søværnets reserve med ægtefæller og hjemmeværende børn

c.      Civile tjenestemænd under Søværnet med ægtefæller og hjemmeværende børn

d.      Pensioneret militært personel af Søværnet og pensionerede civile tjenestemænd under Søværnet med ægtefæller og hjemmeværende børn

e.      Efterladte efter det under punkt a.-d. anførte personel med eventuel hjemmeværende børn for så vidt den afdøde ægtefælle ved sin død hørte til Holmens sogns menighed

3.      Sognebåndsløsere til en præst ved Holmens Kirke

Mødedeltageres valgret vil blive kontrolleret ved anmodning om at legitimere sig med fødselsdato.

Mødedeltageren skal i øvrigt på forespørgsel give oplysning om sit navn og bopæl. Identitet kan fastslås, om fornødent, ved fremlæggelse af dokumentation i form af sundhedskort, pas eller kørekort.

Siden Christian IV i 1619 ombyggede Frederik II’s gamle ankersmedje til kirke, har Holmens Kirke fungeret både som almindelig sognekirke og som kirke for Søværnet. Det sidste er ydermere symboliseret ved, at Holmens Kirke som den eneste kirke i Danmark ligger direkte ud til vand.

Som kirke i hjertet af København danner Holmens Kirke ramme om såvel gudstjenester som kirkelige handlinger og andre aktiviteter, koncerter, begivenheder i Kongehuset og markeringen af forskellige nationale mærkedage.

< Klik på billedet for at se flere og for at se billedet i stor udgave

BESØGENDE

Kirken er lukket for besøgende indtil videre.

Kirkekontoret er åbent for telefonisk henvendelse mandag-fredag kl. 09-13. Tlf. 3313 6178.

 


Bidrag til Holmens Kirkes menighedspleje kan indbetales på
bankkonto: 3001 3027570
eller MobilePay: 65 15 53.

 

Kirkens adresse:
Holmens Kirke
Holmens Kanal 21
1060 København K

Kirkekontoret: Tlf: 3313 6178
holmens.sogn@km.dk
Sikker henvendelse


Holmens kirkegårdskontor
Øster Farimagsgade 46
2100 København Ø
Tlf: 2222 7180
kirkegaarden@holmenskirke.dk